UBND XÃ NGHĨA HỒNG BAN VĂN HÓA TT&TT Tuyên truyền NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Lượt xem: 83

UBND XÃ NGHĨA HỒNG

BAN VĂN HÓA TT&TT

Tuyên truyền NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Hồng, ngày 16 tháng 11 năm 2023

              Thực hiện Công văn số 1553/SVHTTDL-VP ngày 27/10/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tháng 11/2023; Công văn số 966/STTTT-TTBCXB ngày 01/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định về công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. Ban Văn hoá, Thông tin và Thể thao xã Nghĩa Hồng, viết bài tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh và trên trang Thông tin Điện tử xã với các nội dung sau:

              1.   Tiếp tục tổ chức tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; các Chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023; nội dung diễn biến kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV; kết quả, ý nghĩa Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

              2.   Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2023 và những tháng cuối năm 2023 của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024.

              3.    Tăng cường tuyên truyền việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định, qua đó khẳng định việc sắp xếp là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống và thực trạng của hệ thống chính trị, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền số; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác khác, mở ra không gian phát triển mới về đô thị, nông thôn, thương mại, dịch vụ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

          -   Thông tin công khai, minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ, yêu cầu, nội dung, lộ trình sắp xếp tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện sắp xếp. Chú trọng tuyên truyền về các nguyên tắc, quy định, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về nội dung thực hiện như: tên gọi các xã, phường, thị trấn; nơi đặt trụ sở sau sắp xếp; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; các giải pháp về nguôn lực kinh phí…trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; 2023-2030…

         -    Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; kết quả, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong quá trình thực hiện của địa phương. Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình triển khai thực hiện.

         4.   Tích cực tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định

         -   Lạc Quần - đường bộ ven biển… Tuyên truyền những nỗ lực, cố gắng của tỉnh, của huyện trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

         5.   Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống các dịch bệnh (dịch bệnh Covid-19, bệnh chân tay miệng, bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác…), trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, bão lụt.

          6.   Tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023; kết quả Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ Ba, năm 2023; việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11/2023 (Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11…) và tuyên truyền các văn bản mới ban hành của tỉnh trong tháng 10/2023./.

         7.  Tuyên truyền vận động nhân dân không tập kết phơi, đốt rơm rạ, rác thải ... trên các tuyến đường giao thông, thay đổi hành vi, nhận thức của nhân dân trong quá trình thu hoạch lúa để các hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt các quy định trên.

         8.   Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2023về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới.

Tuyên truyền an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, tập trung đông người như: cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng hóa nằm trong các khu, khu tập trung đông dân cư, chợ, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành dệt, may, gỗ, xăng, dầu.

 9.  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến địa bàn cấp cơ sở gắn với vận động đông đảo quần chúng nhân dân trong quá trình tham gia giao thông chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (tập trung vào các hành vi vi phạm như: Điều khiển ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; dừng, đỗ không đúng quy định; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh, đu bám, kéo đẩy xe khác trên đường..

 10. Tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại của ma tuý, nhất là các loại ma túy tổng hợp; phương thức thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử, shisha, khí N2O (bóng cười), ...

         11.  Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ của địa phương và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ; phê phán những cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực.

         12.   Tiếp tục tuyên truyền việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội nhân dân và Công an nhân dân

         -    Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; các nghị định và thông tư hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

         -    Thông tin, tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân; thông tin về kết quả thực hiện công tác tuyển quân trên địa bàn địa phương.

          13.  Tuyên truyền tháng bình đẳng giới

         -    Tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

         -   Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em và các thành viên trong gia đình cũng như nhân dân trên địa bàn xã (có văn bản đính kèm).

         14.   Tuyên truyền về Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023; phổ biến nội dung, đối tượng tham dự giải, thời gian tổ chức; thể lệ Giải thưởng đến người dân trong tỉnh biết, đăng ký tham gia (có văn bản đính kèm).

         15.   Tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

         -   Tuyên truyền phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh về về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong hình hình mới.

         -   Tuyên truyền về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; các tổ chức/cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP và công khai tên các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATTP.

          16.  Phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thống Đài truyền thanh xã

          17.   Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

         18.   Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thu nhận CCCD gắn chíp điện tử.

                                    Công chức Văn hóa xã: Nguyễn Vang

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn - Xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.
ubndnghiahong@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang