Tin mới


Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
96kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Đăng ký khai sinh Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
2 Liên thông thủ tục hành chính Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
3 Đăng ký lại kết hôn Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
4 Đăng ký lại khai sinh Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
5 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
7 Thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
8 Đăng ký giám hộ Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
9 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
10 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
11 Đăng ký kết hôn Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
12 Cấp giấy tình trạng hôn nhân Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
13 Chứng nhân văn bản thảo thuận phân chia di sản là bất động sản Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
14 Chứng nhận văn bản nhận tài sản mà tài sản là động sản, quyền SDD Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
15 Cấp bản sao từ bản gốc Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
16 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
17 Thôi làm hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
18 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
19 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
20 Công nhận hòa giải viên Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Hồng
12345
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn - Xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.
ubndnghiahong@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang