Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
610/UBND-TP 08/06/2023 Về việc góp ý kiến với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 0
Tải về
08/TB-UBND 07/06/2023 Thông báo Về việc đề nghị điều chỉnh vị trí các công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hưng
Lượt xem: 0
Tải về
07/TB-UBND 07/06/2023 Thông báo lịch duyệt giao thu các khoản đóng góp vụ chiêm xuân năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về
282/TB-TTDVĐGTS 17/04/2023 Thông báo về việc tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 12
Tải về
392/UBND-VP 25/04/2023 V/v thông báo văn bản QPPL mới ban hành
Lượt xem: 17
Tải về
639/BNV-VP 21/02/2023 Về việc triển khai quyết định số 893 và 06 của Thủ tướng Chính Phủ
Lượt xem: 27
Tải về
720/QĐ-UBND 13/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 11
Tải về
313/STTTT-CĐS 13/04/2023 V/v gửi Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Lượt xem: 13
Tải về
329/UBND-VP 13/04/2023 V/v thực hiện Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Lượt xem: 14
Tải về
1909/BYT 25/04/2023 Về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19
Lượt xem: 11
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn - Xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.
ubndnghiahong@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang